Ở 4 đến 6 người


2 phòng ngủ, 1 bếp, 1 phòng khách


View biển


Đầy đủ tiện ích, trang thiết bị nội thất


Ở 4 đến 6 người


2 phòng ngủ, 1 bếp, 1 phòng khách


View biển


Đầy đủ tiện ích, trang thiết bị nội thất


Ở 4 đến 6 người


2 phòng ngủ, 1 bếp, 1 phòng khách


View biển


Đầy đủ tiện ích, trang thiết bị nội thất