Chính sách hoàn tiền

Trường hợp Qúy khách đã Hủy phòng thành công. Khách sạn sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Lưu ý :

Trong trường hợp Khách hàng không thay đổi/hủy phòng thành công và không nhận phòng đúng thời gian được quy định trong đơn đặt phòng đã đặt thì Khách hàng vẫn phải thanh toán toàn bộ tiền phòng cho đơn đặt phòng đó.