Chính sách Đổi và Hủy phòng:

Đổi phòng:

Trong trường hợp Qúy khách đến nhận phòng không đồng ý với phòng hiện tại có thể yêu cầu đổi qua phòng khác cùng hạng phòng.

Hủy phòng

Qúy khách muốn hủy phòng vui lòng báo với Click Home trước 2 ngày trước ngày khách nhận phòng.

Lưu ý:

Trong trường hợp Khách hàng không thay đổi/hủy phòng thành công và không nhận phòng đúng thời gian được quy định trong đơn đặt phòng đã đặt thì Khách hàng vẫn phải thanh toán toàn bộ tiền phòng cho đơn đặt phòng đó.